UPOZORNĚNÍ

Knihovna je ve středu 23. 5. 2018 UZAVŘENA. Z důvodu pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského.

Děkujeme za pochopení

Provozní řád internetu

Provozní řád pro práci s internetem Městské knihovny Staré Město

Internet je zpřístupněn zdarma jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatele a především jejich studijním účelům.

1. Registrovaný uživatel je povinen předložit platný čtenářský průkaz.

2. Neregistrovaný uživatel presenčních služeb knihovny je povinen předložit platný
občanský průkaz.

3. Přístup dětem do 10 let je povolen pouze po předložení písemného souhlasu rodičů
(podepsaný formulář).

4. Registrovaný čtenář musí mít uhrazen registrační poplatek.

5. Každý uživatel internetu je povinen nahlásit zahájení a ukončení práce s počítačem.

6. U jedné internetové stanice mohou pracovat maximálně 2 osoby.

7. Využití počítače jedním uživatelem je 30 minut za den. V případě vyhledávání
složitějších informací ke studijním účelům lze dobu prodloužit na 1 hodinu.
Delší užívání internetu než 1 hodinu jedním uživatelem není povoleno.

8. Uživatel může používat pouze nainstalovaný SW.

9. Uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád a Provozní řád pro práci s internetem a
dbát pokynů pracovnic knihovny.

10. Práce na PC končí 15 minut před koncem provozní doby.

   

CO NENÍ DOVOLENO:
1. Vyhledávat stránky s erotickým a pornografickým obsahem,
stránky propagující xenofobii, násilí nebo podněcující k užívání drog.

2. Používat poštovní program Outlook Express.

3. Vykonávat činnost, která by poškodila provoz PC, nahrávat na pevný disk jakékoliv
soubory, měnit cokoliv na nastavení počítače a programového vybavení, vypínat nebo
restartovat počítač.

4. Vkládat vlastní diskety, flash disky, CD ROMy – bez dovolení obsluhy.

5. NENÍ DOVOLENO PROVOZOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH HER

   

Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě. Je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry a je povinen uhradit náklady vzniklé s jejich odstraněním.
Uživatel bere na vědomí, že porušení Provozního řádu je důvodem k okamžitému ukončení přístupu k síti a může být pracovníky knihovny vykázán z jejích prostor.

Tento Provozní řád pro práci s internetem je platný od 1.8.2015.

Provozní doba

Po 9 – 12 13 – 18
Út - 13 – 18
St - 13 – 18
Čt 9 – 12 13 – 18
9 – 12 13 – 17

Facebook

Výběr z fotogalerie

Užitečné odkazy

Národní knihovna v Praze