Historie knihovny v datech

   

 • 1888 – zakládající listina čtenářského spolku, počet členů čtenářského spolku: 57
 • 1889 – vydány stanovy čtenářského spolku
 • 1919 – záznam v kronice o zvolení knihovní rady
 • 1924 – obecní rada nabízí místnost pro obecní knihovnu ve staré chlapecké škole
 • 1925 – záznam v kronice o úmrtí zakladatele čtenářského spolku Josefa Kalába
 • 1926- koná se porada o obecní knihovně
  • – obecní knihovně je přidělena místnost v suterénu měšťanské školy
 • 1947- poslední valná hromada čtenářského spolku
  • – dle stanov knihy odevzdány do obecní knihovny v Uherském Hradišti – Staré Město
  • – vkladní knížka odevzdána řídícímu učiteli J. Fialovi
 • 1948 – rozchod čtenářského spolku
 • 1951 – výmaz čtenářského spolku ze spolkového katastru na zemském hejtmanství v Brně
 • 1959 – místnost je společná i pro místní rozhlas
 • 1964 – knihovna přestěhována do dvou místností po okrsku VB
  • – vypůjčeno celkem 11 030 knih
 • 1972 – 2002 – knihovna funguje pod správou Okresní knihovny Uherské Hradiště
 • 1979 – knihovna je profesionalizovaná – pobočka Okresní knihovny Uherské Hradiště
 • 1991 – město se osamostatnilo a z pobočky se stala Místní knihovna
 • 1996 – první počítač v knihovně, knihy se ukládají do počítače
 • 1998 – půjčování knih přes počítač,
  • – první počítač s připojením na internet pro čtenáře
 • 2002 – 2.9. slavnostní otevření knihovny v nových prostorech v ulici Za Radnicí
 • 2003 – zavedení knihovnického systému CLAVIUS
 • 2004 – v knihovně dvě pracovnice
 • 2005 – 7.11. při knihovně je otevřeno Informační centrum
 • 2007 – internet zdarma
 • 2008 – knihovna a Informační centrum má své internetové stránky: www.stminfo.uh.cz
 • 2015 – osamostatnění informačního centra a přesunutí na náměstí Velké Moravy


Knihovníci:

 • 1925 – Františka Domincová
 • 1928 – Julius Fiala
 • 1933 – Josef Lízal
 • 1971 – Emilie Šuplerová
 • 1979 – Jindra Hromadová, Eva Ševčíková (Kryštofová), Dagmar Bečáková
 • 1984 – Milada Rokytová
 • 2019 – Pavlína Elšíková, Iva Bříštělová


Statistika:

Rok

Knižní fond

Výpůjčky

Čtenáři

Přírůstek knih
1927

1 065

8 269

469

1960

3 532

1 117

544

265
1966

3 902

11 964

564

571
1972

7 039

17 744

507

517
1984

26 021

747

1994

18 809

23 295

758

513
2004

22 548

28 324

649

739
2014

26 252

28 416

622

876

 

Provozní doba

Po 8 – 12 13 – 18
Út 12 – 17
St 12 – 17
Čt 8 – 12 13 – 18
8 – 12 13 – 17

Facebook