Podmínky používání Wi-Fi

Podmínky používání bezdrátové (Wi-Fi) sítě v Městské knihovně Staré Město
   Připojení k WI FI je v knihovně umožněno zdarma v prostorách dospělého oddělení.
   Podmínkou je osobní vlastnictví notebooku nebo jiného zařízení s wi fi připojením.
   Síť mohou využívat pouze registrovaní uživatelé knihovny.
   Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám a provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, kdy jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k osobním údajům
   Přihlášení k síti je možné v provozní době knihovny.
   Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
   Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
   Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.
   Přenášená data na síti nejsou šifrována, uživatel si je vědom nebezpečí neoprávněného odposlechu takto přenášených dat a jejich případnou ochranu si zajistí vlastními prostředky.
   Na tuto službu není právní nárok, proto knihovna neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského zařízení (proto obsluha nemůže aktivně manipulovat se zařízením uživatele, a to ani na jeho vyžádání).
   V případě problémů s přihlášením k síti oznamte závadu obsluze v knihovně.
   Zaměstnanci knihovny však neposkytují technickou podporu pro nastavení parametrů připojení nebo pro technické problémy zařízení.
   V případě technických či jiných problémů si knihovna vyhrazuje službu omezit nebo zastavit.

Staré Město dne 1. 8. 2015

Provozní doba

Po 8 – 12 13 – 18
Út 12 – 17
St 12 – 17
Čt 8 – 12 13 – 18
8 – 12 13 – 17

Facebook