UPOZORNĚNÍ

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 bude knihovna otevřena do 12.00 hodin

Děkujeme za pochopení

INFORMACE Z KNIHOVNY:

NAPOSLEDY V ROCE 2018 PŮJČUJEME V PÁTEK 21. 12. 2018 DO 17.00 HODIN.
25. – 31. 12. 2018 BUDE KNIHOVNA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ UZAVŘENA.
2. 1. 2018 BUDE KNIHOVNA OTEVŘENA 13.00 – 18.00 HODIN.

VŠEM ČTENÁŘŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM KNIHOVNY PŘEJEME KRÁSNÉ, POŽEHNANÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A V ROCE 2019 MNOHO PRACOVNÍCH A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA STARÉ MĚSTO

Podmínky používání Wi-Fi

Podmínky používání bezdrátové (Wi-Fi) sítě v Městské knihovně Staré Město
   Připojení k WI FI je v knihovně umožněno zdarma v prostorách dospělého oddělení.
   Podmínkou je osobní vlastnictví notebooku nebo jiného zařízení s wi fi připojením.
   Síť mohou využívat pouze registrovaní uživatelé knihovny.
   Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje třetím osobám a provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, kdy jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k osobním údajům
   Přihlášení k síti je možné v provozní době knihovny.
   Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
   Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
   Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.
   Přenášená data na síti nejsou šifrována, uživatel si je vědom nebezpečí neoprávněného odposlechu takto přenášených dat a jejich případnou ochranu si zajistí vlastními prostředky.
   Na tuto službu není právní nárok, proto knihovna neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského zařízení (proto obsluha nemůže aktivně manipulovat se zařízením uživatele, a to ani na jeho vyžádání).
   V případě problémů s přihlášením k síti oznamte závadu obsluze v knihovně.
   Zaměstnanci knihovny však neposkytují technickou podporu pro nastavení parametrů připojení nebo pro technické problémy zařízení.
   V případě technických či jiných problémů si knihovna vyhrazuje službu omezit nebo zastavit.

Staré Město dne 1. 8. 2015

Provozní doba

Po 9 – 12 13 – 18
Út - 13 – 18
St - 13 – 18
Čt 9 – 12 13 – 18
9 – 12 13 – 17

Facebook

Výběr z fotogalerie

Užitečné odkazy

Národní knihovna v Praze