Noc s Andersenem v knihovně

Opět po roce mohly děti spát v knihovně a důvod byl jasný. V dubnu od 4. 4. do 5. 4. se konala Noc s Andersenem a tentokrát byly tématem detektivní příběhy. Přes knihovnu se přihlásily děti, které měly zájem s námi si hrát a spát a bylo jich celkem 21 a i letos se k nám přidala paní učitelka Jana Daňhelová se svou třídou 3.C, zájemců bylo 17. Velké poděkování s přípravou programu patří paní Janě Březinové ze SVČ Klubko, která pro děti připravila zajímavý průběh večera. A čím jsme začali? Samozřejmě velkým očekáváním prvních vlaštoviček. Děti se začaly scházet už před šestou hodinou, rozloučily se s rodiči a už se těšily na příchod svého kamaráda. Kolem čtvrt na sedm nás paní Březinová seznámila s tématem večera, hrály se seznamovací hry a vyráběly jmenovky. Kolem sedmé hodiny jsme se rozdělili na dvě skupinky. První skupinka odcházela na Městskou policii, a druhá zůstala v knihovně. Na policii nás čekal velitel pan Miroslav Nosek a jeho kolega pan Petr Hubáček. Děti jim kladly otázky a oba poutavou formou odpovídali. Závěrem jsme shlédli i kamerový systém. Oběma pánům děkujeme za čas, který nám věnovali a přejeme pokud možno klidné směny. Druhá skupina, shlédla prezentaci o detektivech, pod vedením knihovnice paní Milady Rokytové, luštila kvízy, křížovky a zazpívala písničku o Vrťapkovi. Po příchodu druhé skupiny z policie se děti rozdělily na menší skupiny a četly se detektivní příběhy nebo se postupně vyráběl deník, protože každý správný detektiv má mít deník na sepsání zločinu. Po vyčerpávajícím čtení následovala svačinová přestávka, se kterou nám pomohly maminky, a i jim patří velké poděkování. Maminky děkujeme! Po svačině jsme se usadili na židličky a zhlédly animovaný seriál – Scooby Doo. Po zhlédnutí příběhu děti nabrali další sílu a začali být tak hlučné, že bylo potřeba zasáhnout policejní píšťalkou, ovšem děti se uklidnili a paní Březinová mohla přečíst dopis od psího detektiva Vrťapky, že byla odcizena vzácná kniha a malé detektivy žádá o pomoc. Dětem byly předány indicie a tři pátrací skupiny se vydaly do ulic Starého Města. Pro všechny bylo velkým zklamáním, že kniha nebyla nalezena. Další pátrací akce se tedy konala kolem knihovny a tehdy byla akce úspěšně ukončena. Kniha se našla! A protože bylo už hodně po půlnoci děti se převlékly do pyžámka, vyčistily zoubky a uléhaly na svá místa. Ale našly se i jedinci, kterým se spát nechtělo, nakonec i je přemohl spánek a knihovnou se ozývalo jemné pochrupování. V sobotu v sedm ráno jsme děti vzbudily, aby se v klidu sbalily, nasnídaly, vyčistily zoubky a kolem půl deváté si pro děti začali chodit rodiče. Letošní Noc s Andersenem se dětem podle reakcí líbila, což nám udělalo velkou radost.

Elšíková Pavlína

Noc s Andersenem očima dětí

Na úplném začátku jsme hráli seznamovací hry. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna šla k městské policii a druhá zůstala v knihovně a vyplňovali osmisměrku, dělali jmenovku a zpívali píseň o Vrťapkovi. Skupiny se vyměnily. Rozdělili jsme se opět do skupin: Detektivové Vrťapci, Citróni útočí a Detektivové. V těch skupinách jsme si četli dětské detektivky, vyráběli detektivní deník a vypracovávali nějaké pracovní listy. Potom jsme se dívali na plátně na Scooby – Doo. Paní vedoucí nás seznámili s dopisem od Vrťapky. Bylo v něm napsáno, že zloděj ukradl vzácnou knihu! Zanechal za sebou plánek ze zkratkami. Byli to rébusy. Každá ze skupin dostala jeden sloupec rébusu. Byly to zkratky názvů ulic. Citróni útočí se dostali až na 2. stupeň, Detektivové Vrťapci na Klubko a Detektivové na hřbitov.Nikdo však nic nenašel. Všichni se ale dohodli, že by odcizená kniha mohla být na zahradě školky. A taky že byla. Byl ještě jeden díl Scooby – Doo a pak už jsem si jen vyčistili zuby a šli spát. Ráno jsme ještě psali tyto články a postupně pro nás chodili rodiče. Dostali jsme : Diplom, jo – jo, bonbony a ještě nějaké drobnosti. Nos s Andersenem byla jako vždy skvělá! Bohužel tvůrci tohoto článku si ji už neužijí. Všem tuto noc vřele doporučujeme!

Broklová Barbora, Burdová Adéla, Koubková Markéta, Tomečková Šárka, Vopatová Martina

Provozní doba

Po 8 – 12 13 – 18
Út 12 – 17
St 12 – 17
Čt 8 – 12 13 – 18
8 – 12 13 – 17

Facebook

Výběr z fotogalerie

Užitečné odkazy

Národní knihovna v Praze